Organizujemy szkolenia związane z rozwojem firmy poprzez automatyzację w oparciu o oprogramowanie opensource i dedykowane

  • Wetware.pl

    Na platformie wetware .pl dajemy możliwość doskonalenia zespołu, do tego slużą narzędzia bezpłatne oraz płatne szkolenia.