Software Development Life Cycle and Project Management

SDLC (Software Development Life Cycle) to proces przechodzenia przez etap zbierania wymagań, projektowania, wdrażania, testowania i wdrażania projektu w celu stworzenia aplikacji lub usługi i ich utrzymania

Długość Cyklu

Długość cyklu w procesie wytwarzania oprogramowania jest kluczowe, także wymiarze pojedynczego urchomienia przykładowego kodu.

Każda zmiana powinna być przetestowana i naprawiony ewentualny błąd.

Od długości tego pojedynczego cyklu „od idei do wdrożenia” zależy czas realizacji całości.

Oszczędność kilka minut w konsekwencji może dać godziny oszczędności w perspektywie całego zadania i w przypadku gdy dotyczyczy to wielu osób w grupie.

Planowanie procesów

Co do planowania to warto planować procesy, ale nie konkretną pracę, bo czas jej realizacji wynika z długości procesów, które zostały wykonane. Jeśli coś zostało wykonane niepoprawnie lub w zbyt długim czasie, warto zastanowić się nad tym, czy zostały wykorzystane odpowiednie narzędzia.

Dlaczego identyfikacja cyklu życia projektu jest istotna?

Chciałbym wskazać cztery główne zalety organizowania projektu w etapy:

 • Aby projekt był zarządzalny z identyfikowalnymi fazami i procesami
 • Aby można było skuteczniej optymalizować, standaryzować procesy, wyodrębnić te, które są niezwiązane z innymi fazami.
 • Aby projekt był bardziej przewidywalny,
 • Aby znane były punkty kontrolne projektu.

Oto kilka typowych etapów tworzenia oprogramowania

 • Identyfikacja projektu
  • Rozwój koncepcji
  • Planowanie działań
  • Definicja wymagań, architektury
 • Start projektu
  • Rozwój, standaryzacja, modularyzacja
  • Integracja
  • Testowanie
  • Uruchomienie
 • Konserwacja
  • oddanie projektu
  • wsparcie

Więcej informacji odnośnie tego tematu można znaleźć na tej stronie:

https://pmbasics101.com/software-development-life-cycle/
Tomasz Sapletta
Latest posts by Tomasz Sapletta (see all)
Ocena
5 (1)