Grupa PGE

Plany na rok 2020

Aspiracją Grupy PGE jest utrzymanie po 2020 roku pozycji lidera sektora wytwarzania z ponad 40% udziałem w krajowym rynku.

Obecny udzial w rynku

Po finalizacji transakcji zakupu aktywów EDF Polska Grupa PGE umocniła pozycję lidera w segmencie elektroenergetycznym osiągając poziom 43% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej.

Udzial w odnawialnych zrodlach energii

Z kolei w segmencie odnawialnych źródeł energii Grupa zamierza wzmocnić swoją pozycję i w 2030 roku wytwarzać około 25% krajowej produkcji energii z OZE – m.in. kontynuując rozwój w obszarze lądowych farm wiatrowych (realizacji projektu „Klaster”), oraz inicjując rozwój w obszarze morskich farm wiatrowych oraz fotowoltaiki.

Tomasz Sapletta
Latest posts by Tomasz Sapletta (see all)
Ocena
5 (1)