Stosujemy najlepsze dostępne na rynku narzędzia do tworzenia oprogramowania, używamy między innymi IDE PHP Storm firmy jetbrains.

Korzyści ze stosowania narzędzi firmy jetbrains

Debugger

narzędzie dostępne w każdym porządnym IDE, pozwalające na bezproblemowe debugowanie aplikacji

Klient bazy danych

możliwość podłączenia się do dowolnej bazy danych z poziomu IDE oraz zarządzania strukturą bazy i danymi w niej zgromadzonymi

Klient REST

możliwość wysyłania requestów do REST API z poziomu aplikacji. Klient REST daje nam możliwość ustawienia nagłówków żądania, ciasteczek, wyboru metody oraz przeglądania odpowiedzi serwera

Wsparcie DevOps

Integracja z Vagrantem

PhpStorm idealnie się integruje z tym narzędziem, dzięki czemu większość operacji wykonamy bez opuszczania aplikacji.

Docker

Wsparcie dla Dockera

Usprawnienia, które powodują, że programowanie to przyjemność

  • wsparcie dla najnowszych wersji języka PHP7.*
  • integracja z Git i innymi systemami kontroli wersji.
  • usprawniony refaktoring kodu
  • analiza przepływu aplikacji – ta opcja daje nam możliwość sprawdzenia w każdym momencie stosu wywołań do lub z określonego miejsca w kodzie
  • interaktywna konsola debuggera – możliwość modyfikacji wartości zmiennych oraz wywoływania funkcji podczas debugowania aplikacji, a to wszystko okraszone podpowiadaniem składni
  • usprawnienia panelu wyszukiwania z poglądem stu pierwszych wyników wyszukiwania
  • grupowanie projektów

Tomasz Sapletta
Latest posts by Tomasz Sapletta (see all)
Ocena
5 (1)