Najnowsze informacje Liderów Rynku w Polsce

Długość cyklu w zarządzaniu

Software Development Life Cycle and Project Management

Czytaj więcej

Leadership globalny

Jeśli firma nie zdecyduje się na rozszerzenie działalności na skalę
międzynarodową, może stanąć w obliczu krajowej konkurencji ze strony
międzynarodowych firm, które rozszerzają swoją obecność na arenie
międzynarodowej.

Obecność tej konkurencji sprawia, że dla wielu przedsiębiorstw wymóg obecności na arenie międzynarodowej jest niemalże koniecznością.

Polak, Lider Arizony

Jak budować technologczne firmy z sukcesem?

Czytaj więcej

Firmy kurierskie zyskują na kryzysie 2020

Wzrost o ponad 20% zapotrzebowania na usługi kurierskie.

Czytaj więcej

Technologiczne przywództwo

jak działają HIDDEN CHAMPIONS w Technologicznym przywództwie na globalnym rynku?

Czytaj więcej

Koronawirus to okazja do zostania liderem rynku

dla jednych panika – dla drugich okazja

Czytaj więcej

Liderzy na rynku elektroenergetycznym

Grupa PGE

Plany na rok 2020

Aspiracją Grupy PGE jest utrzymanie po 2020 roku pozycji lidera sektora wytwarzania z ponad 40% udziałem w krajowym rynku.

Obecny udzial w rynku

Po finalizacji transakcji zakupu aktywów EDF Polska Grupa PGE umocniła pozycję lidera w segmencie elektroenergetycznym osiągając poziom 43% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej.

Udzial w odnawialnych zrodlach energii

Z kolei w segmencie odnawialnych źródeł energii Grupa zamierza wzmocnić swoją pozycję i w 2030 roku wytwarzać około 25% krajowej produkcji energii z OZE – m.in. kontynuując rozwój w obszarze lądowych farm wiatrowych (realizacji projektu „Klaster”), oraz inicjując rozwój w obszarze morskich farm wiatrowych oraz fotowoltaiki.

Wetware.pl

Na platformie wetware .pl dajemy możliwość doskonalenia zespołu, do tego slużą narzędzia bezpłatne oraz płatne szkolenia.

Czas Jakość Pieniądze

Tworzenie oprogramowania

Jak poprowadzić zespół w kierunku dostarczenia terminowego i opłacalnego oprogramowania?

Czytaj więcej